นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Competency ออนล้าย ออนลาย

Ico48

หลังจากที่ กจ.ไปอบรมมาและกลับมาชี้แจงให้บุคลากรทราบ เกิดคำถามขึ้นมามากมายว่า ทำไม เพื่ออะไร เกิดประโยชน์อะไร เอาอะไรมาวัดการประเมิน เกณฑ์ที่ถูกต้องยุติธรรมอยู่ตรงไหน โปร่งใสตรวจสอบได้อย่างไร มากมายจน กจ.อธิบายกันไม่ทัน...

                                             ^_____^

เนื้อหาเต็ม: Competency ออนล้าย ออนลาย