นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หัวหน้างาน คือใครในระบบประเมิน Competency Online

Ico48

พรุ่งนี้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าภาควิชาฯให้เข้าอบรมเรื่องนี้ที่ศูนย์คอมด้วยค่ะ