นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันเด็ก 14 ม.ค. 55 ที่ ม.อ.

Ico48

ไพลิงได้ไอติม นั่งนิ่งเลยอ่ะ

เนื้อหาเต็ม: วันเด็ก 14 ม.ค. 55 ที่ ม.อ.