นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แรงบันดาลใจจากวงแชร์

Ico48
  • ดั่งคำพูดท่านคณบดี ก่อนจะให้คนอื่นปฏิบัติตาม ต้องเริ่มที่ตนเอง และทำให้เห็น นั่นคือ บทบาทของ "ผู้นำ" ดังนั้น share จะไปทิศทางใด อยู่ที่น้อง"คนข้างหลัง" นะค่ะ
  • ต่อไปนี้จะไม่อยู่ข้างหลังแล้วนะค่ะ  หวังว่า น้องคงจะมาเป็นแนวหน้าในการปลุกระดมน้อง ๆ มาร่วมแบ่งปันผ่านระบบ share ค่ะ