นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ถูกใช้ทำงานคือโอกาสพัฒนาคน

Ico48

สวัสดี ป้าปุ๊ย

ไม่น่าจะอิจฉานะ เพราะเป็นพวกเสียโอกาส ต่อไปต้องไปหาสตางค์มาจ้องคนซัก รีดผ้า จนไม่แน่ใจว่า ใครเป็นนายกัน แล้วยังขาดคุณสมบัติอย่างที่ว่า อีก