นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เลข 13 หลักบนบัตรประจำตัวประชาชน

Ico48

ขอบคุณมาก สำหรับคำแนะนำ เป็นของจริง ไม่ใช้ของปลอม แน่นอน