นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คุณค่าของหนังสือ

Ico48
Thanya (Recent Activities)
20 January 2012 14:36
#73930

ขอบพระคุณค่ะอาจารย์

หนูจะเริ่มเขียนบันทึกดีีดี เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น

ลูกศิษย์ NR12

เนื้อหาเต็ม: คุณค่าของหนังสือ