นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เตรียมความพร้อมไปประเมินกองการเจ้าหน้าที่

Ico48
  •  ยินดีพร้อมรับ คก.ประเมินฯ  ชุดนี้ฟิตมากโดยเฉพาะคุณPเคร่งเครียด วันหยุดก็ไม่เว้นแหม..ดีจริง ๆ
  • ท่านคณะกรรมการขาพวกเรา กจ.พร้อมการตรวจเยี่ยมประเมินการทำงานทั้งอดีตและปัจจุบันแล้วค่ะ พร้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อการทำงานที่ดีกว่า+พัฒนาต่อไป