นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันทึกการเดินทางตอนที่ 2 : เก็นติ้ง ไฮแลนด์

Ico48

ฮ่า ๆ บนเกนติ้ง นอน 1 คืน ก็น่าจะพอครับ ที่เหลือ ... แพงทั้งน้าน