นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เปิดตัว ระบบประเมิน Competency Online

Ico48

ประเด็นแรก คุณดวงธิดา ชูมาลี นี่คือน้องพี่เน็กหรือครับ ทำไมพูดเก่งจังเลยครับ

 

ประเด็นที่สอง การอบรมครึ่งวันนั้นน้อยไป และคนเข้าอบรมยังไม่มีสิทธิ์ทำอะไรใน Com. Online ได้ จึงยังว่างเปล่าอยู่

 

ประเด็นที่สาม การที่ทีม กจ. ศูนยืคอม และ ทุกคนออกให้ความรู้ นั้นดีมาก ทำให้ทราบปัญหา และแลกเปลี่ยนความรู้กัน

 

ประเด้นที่สี่ พี่เมตตาวันที่มีปัตตานีนั้น ฝนตก อากาศหนาว แต่เธอเปรี้่ยวมากครับ (หมายถึงการแต่งตัวนะครับ)

 

ประเด็นที่ห้า ไม่ทราบว่าการทำงานครั้งนี้ตอบวัตถุประสงค์รองมากกว่าหลัก (หลัก คือการใช้งาน Com. Online) แต่เรื่องรอง คือเรื่องการประเมินของแต่ละหน่วยงานและความเป็นธรรม ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ คน มอ. ต้องการมากกว่า

 

ประเด้นสุดท้าย ทีมงานเยี่ยมมากครับ ที่กล้าชนเรื่องแบบนี้ เอิ้ก เอิ้ก เรายกคุณเป็นแนวหน้าได้เลย

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"