นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48

คงกำลังจะเข้าสู่ภาวะ "บูรณาการ" แต่ต้องผ่านด่านแรกก่อนคือ "กฎหมาย" และหลังจากนั้นต้องผ่านด่านที่หินกว่า "กฏหมาย" อีกด่านคือ "องค์รวม"

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน