นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใช่เธอ (ทอง) รึเปล่า

Ico48

แจ่มเลย...ตรวจได้ด้วย

เนื้อหาเต็ม: ใช่เธอ (ทอง) รึเปล่า