นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ต่อแผ่นของเครื่องพิมพ์

Ico48

ถูกต้องครับ

หากไม่มีความจำเป็น ไม่ควรมีเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก โดยเฉพาะบางหน่วยงานจะมีกันหลายเครื่องเลย เพราะราคาเครื่องไม่แพงมากครับ แต่ค่าพิมพ์แต่ละหน้าที่แพงอย่างไม่น่าเชื่อ

เนื่องจากว่า เครื่องถ่ายเอกสารกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เป็นเรื่องเดียวกันแล้ว(สำหรับเครื่องขนาดใหญ่) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร และการพิมพ์จึงไม่แตกต่างกัน เพราะใช้หลักการเดียวกัน

ผมจึงรู้สึกแปลกใจมากที่ผู้ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์ จึงคิดราคาแพงพอสมควร โดยเฉลี่ยแผ่นละประมาณ 40-60 สตางค์ ไม่รวมค่าไฟฟ้าและค่ากระดาษ ในขณะที่ร้านถ่ายเอกสารคิดราคาเพียง 35 สตางค์ ซึ่งรวมค่าไฟฟ้าและค่ากระดาษแล้ว

วันก่อนไปที่ร้านถ่ายเอกสารร้านหนึ่ง เขาคิดค่าถ่ายเอกสารแผ่นละ(หรือหน้าละ) 35 สตางค์สำหรับการถ่ายจำนวนมากพอ แต่หากมีจำนวนน้อยก็ตกแผ่นละ 50 สตางค์ นอกจากนั้น การสั่งพิมพ์งานออกที่เครื่องของเขาก็คิดเพียง 50 สตางค์เท่านั้น 

ดังนั้น ที่สำนักฯ คิด 75 สตางค์... ก็ยังแพงอยู่นะครับ...

อ้อ การพิมพ์เอกสารจำนวนมากๆ เขาก็คิดราคาเดียวกันกับการถ่ายเอกสารครับ บางร้านบอกผมว่า หากนำไฟล์ไปให้เขาพิมพ์ เขาจะคิดถูกกว่านำต้นฉบับที่เป็นกระดาษไปให้เขาถ่ายเอกสาร เพราะความยุ่งยากของงานแตกต่างกันครับ