นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์

Ico48
panuwat [IP: 125.27.60.247]
16 มกราคม 2555 16:03
#73761

การตายของศาสนาคลิสต์เป็นอย่างไร