นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เปลือกไส้กรอกกินได้หรือไม่

Ico48

เหนื่อยกับการเอาฟิล์มออกอยู่ตั้งนาน ที่แท้ก็กินได้นี่เอง