นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จิตบริการที่ต่างกันในสถานที่ทำงานเดียวกัน

Ico48

ที่เคยใช้บริการก็พบหลากรูปแบบค่ะ...แต่ก็พยายามทำความเข้าใจเขาว่า...ผู้ป่วยคงเยอะ

จะได้ไม่อารมณ์เสียต่อกันค่ะ