นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความรู้ดีดีที่อยากแบ่งปัน

Ico48
  • ก่อนหน้านี้พี่บริจาคโลหิตทุกปี
  • เขาว่าได้อนิสงฆ์นักมากกว่าบริจาคอย่างอื่น
  • อีกอย่างทำให้เราสร้างเม็ดโลหิตใหม่ (เอาเลือดไม่ดีออกไป) อ้อ....อันนี้ไม่ใช้ ล้อเล่นน่า
  • ช่วงนี้อายุมากขึ้นไม่ไหว การบริจาคทำให้สูญเสียธาตุเหล็ก  ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ผู้สูงอายุต้องการค่ะ