นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ต่อแผ่นของเครื่องพิมพ์

Ico48

พื้นฐานการทำงานของเครื่องถ่ายเอกสารก็คล้ายกับเครื่อง laser printer ครับ เครื่องถ่ายเอกสารแบบเดิมใช้วิธีแบบ analog ซึ่งต้อง scan ทุกครั้งของการถ่ายเอกสารครับ

แต่ปัจจุบัน เครื่องถ่ายเอกสารใช้เทคโนโลยีแบบ digital โดยหลักๆ แล้วก็ยังประกอบด้วย scanner กับ laser printer (ที่เป็นแบบ digital) ซึ่งหมายความว่า มันมีหน่วยความจำด้วย ขั้นตอนการทำงานจึงเปลี่ยนไปเป็นการ scan ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำ และสั่งพิมพ์ออกจากหน่วยความจำครับ

สรุปว่า เครื่องถ่ายเอกสารแบบ digital ก็คือเครื่องที่เอา scanner กับ laser printer มารวมกันและมี software ในการจัดการ นั่นเองครับ