นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ต่อแผ่นของเครื่องพิมพ์

Ico48

ผมมีคำถามในใจมานานแล้วว่าระหว่างพิมพ์เลเซอร์กับถ่ายเอกสาร มีค่าแตกต่างกันอย่างไร? ทั้งนี้เพื่อจะได้ตัดสินใจว่า

ถ้าจะทำเอกสารสัก 10-20 ชุด ควรจะพิมพ์ออกมาเพียงชุดเดียวแล้วนำไปถ่ายเอกสารเพิ่ม หรือน่าจะพิมพ์ด้วย printer ออกมาทั้ง 10-20 ชุดเลยทีเดียว

ผมเข้าใจว่าเนื่องจากเทคโนโลยีเครื่องถ่ายเอกสารในปัจจุบันน่าจะเป็นเทคโนโลยีเดียวกับ laser printer ดังนั้นต้นทุนจึงไม่น่าจะแตกต่างกันมากนัก ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกต้องป่าวครับ ใครรู้วานช่วยบอกที