นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 The last lecture (1/2)

Ico48

เคยอ่านแล้วเหมือนกันดีมาก เคยซื้อเป็นของขวัญให้อาจารย์ที่ปรึกษาด้วย

เนื้อหาเต็ม: The last lecture (1/2)