นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รายงานผลการดำเนินงาน KPIs หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม ปีการศึกษา2553/ปีงบประมาณ 2553

Ico48
หยกมณี (Recent Activities)
08 January 2012 17:16
#73552

สรุปได้ชัดเจนมากค่ะ เข้าใจตัวบ่งชี้อย่างดี

แต่ความคิดเห็นที่มากกว่านั้น...ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับบันทึกนี้คือ ต้อง link เข้าฐานของคณะ ซึ่งไม่สะดวกนัก ได้เสนอแนะฝ่ายประกันคุณภาพของคณะแล้วว่าให้ดึงจากฐาน เฉพาะที่จะรายงาน...แต่เขาบอกว่าค่อนข้างยุ่งยาก ไม่ทราบว่าจะมีผลอย่างไรค่ะ แต่สำหรับผู้ประเมินล่ะก้อ การเห็น hard copy สะดวกสุด ๆ (แต่คนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยเข้าใจ)

สรุปว่า (อีกครั้ง) ตั้งใจชม แต่บ่นเยอะไป คนแก่ก็งี้แหละจ้า