นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สรุปดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Ico48

คุณ หยกมณี ชอบ แบบ ข้อ 4 จัง มอ. มีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นหรือป่าวค่ะ