นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชายชุดแดง

Ico48

ปีละครั้งของชายชุดแดง ที่มอบความรักและความสุขให้เด็ก ๆๆ

เนื้อหาเต็ม: ชายชุดแดง