นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชายชุดแดง

Ico48

ทำให้คนในโลกต้องควักเงินในประเป๋าซื้อของที่เกี่ยวกับชายชุดแดง คุณลุงแซนตาร์

เนื้อหาเต็ม: ชายชุดแดง