นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โอกาสศึกษาดูงาน

Ico48
ไม่แสดงตน [IP: 110.164.76.194]
24 ธันวาคม 2554 17:32
#73195

อย่าว่าแต่คนทำประกันฯ เครียดเลย คนที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพก็เครียดเหมือนกัน

เนื้อหาเต็ม: โอกาสศึกษาดูงาน