นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปัญหากวนใจ แก้ได้ใกล้ครัว

Ico48
anni (Recent Activities)
22 December 2011 08:18
#73108

เตรียมผ้าไว้ทดสอบแล้วแจ้งผลอาทิตย์หน้าค่ะ