นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปัญหากวนใจ แก้ได้ใกล้ครัว

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
21 December 2011 07:41
#73096

คนติดแชร์ คือคนช่างหาความรู้ อีกประโยชน์ของการเขียนบันทึก