นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 2.โอกาสของผู้ชนะ

Ico48

เป็นชื่อเล่น ที่เพื่อนเรียกมั๊งค่ะ เพราะเห็นใครๆ ก็เรียก แบบนี้ บ่น บ่น 55

เนื้อหาเต็ม: 2.โอกาสของผู้ชนะ