นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 2.โอกาสของผู้ชนะ

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
18 December 2011 19:09
#73052

อ.บ่น นี่ "สมยานาม" หรือว่า...ชื่อจริงๆ ของนายน้องคะ...

เดี๋ยวจะไปเรียกให้นาย มาอ่าน...ก๊ากส์สสสส

เนื้อหาเต็ม: 2.โอกาสของผู้ชนะ