นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันทีกแนะนำ 16 ธันวาคม 54

Ico48

เรียน ท่านท้าวฯ

ตอนที่สามมาแล้ว 3. ใช้เงินสอนงาน
เห็นสมควรให้แนะนำในคราวเดียว เพื่อกดดัน เพื่อความต่อเนื่องของอรรถรสพลัน

;-)