นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 2.โอกาสของผู้ชนะ

Ico48

พี่Baby ค่ะ เจ้านายคนที่ว่า ชื่อ ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิตค่ะ ชื่อเล่น อ.บ่น ค่ะ แวะไปแอบดูได้แถวๆ ห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนาค่ะ 55

เนื้อหาเต็ม: 2.โอกาสของผู้ชนะ