นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 1.เจ้านายต้องไม่ผิด

Ico48

ไม่รู้ว่าจะเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยดี หากแนวคิดเจ้านายดีและถูกต้องผลก็เป็นอย่างที่เห็น 10 ปี ตลาดเกษตร มอ.

แต่หากแนวคิดเจ้านายไม่ถูกที่ถูกทางละค่ะ ผลลัพธ์จะเป็นไง แต่ที่เห็นด้วยสุดๆ "สองมือและแรงที่ลงมือทำ" ทำให้งานสำเร็จแน่นอน

เนื้อหาเต็ม: 1.เจ้านายต้องไม่ผิด