นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฝากไว้......เตือนใจ

Ico48

เป็นเรื่องที่เตือนใจเราได้มากมายค่ะ จงใช้ชีวิตในทุกวันอย่างคุ้มค่าที่สุดค่ะ

เนื้อหาเต็ม: ฝากไว้......เตือนใจ