นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 1 วันที่คู่ควรกับชีวิต

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
14 December 2011 17:37
#72906

บันทึกนี้มีการแก้ไข ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ให้ไฉไลกว่าเดิม

อิอิอิ

เราเอง