นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฝันที่เป็นจริง...อีกเช่นกัน

Ico48

ครั้งหนึ่งในระหว่างขอบเหว

มีเสียงหนึ่งเตือนสติว่า

ระหว่างการ "ยื้อชีวิต" แต่วิกลจริต กับการ"เยียวยา" ชีวิต จะเลือกทางไหน? ขึ้นกับสติปัญญาของท่าน

คนเราเมื่อได้สิ่งหนึ่งก็ยังอยากจะได้อีกสิ่งหนึ่ง โดยหลงลืมไปว่าไม่มีสิ่งใดได้อย่างที่ใจต้องการในทุกสิ่ง

คุณหยกมณีโชคดีแล้วที่ได้ลูกที่มี "สติปัญญา"

เราเอง