นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 1 วันที่คู่ควรกับชีวิต

Ico48

สมาชิกเขียนน้อยนี่คือเขียน ๕ บรรทัดต่อบันทึกช่ายมะครับ

อิอิอิ

เราเอง