นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พวกเราจะมีส่วนสำคัญยิ่งต่อ Webometric ของมหาวิทยาลัย

Ico48

อ่ะ ขออภัย แก้ไขนิดนึง เวลาค้นหาใน Google.com ตาม #72866 นั้น ให้ใส่่เครื่องหมายคำพูดคร่อมด้วยครับ

เช่น

"share.psu.ac.th" -site:psu.ac.th

มิเช่นนั้น จะได้ผลมาเป็น การค้นหาแบบแยกส่วน เช่น บางหน้าอาจจะไม่มีคำว่า share.psu.ac.th เลย แต่มีคำว่า share อยู่ที่นึง มี psu อยู่อีกที่หนึ่ง เป็นต้นครับ ไม่ได้นับจำนวน Link ที่ชี้กลับมาจริงๆ

อย่าลืมใส่ " " ด้วยครับ ;-P