นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พวกเราจะมีส่วนสำคัญยิ่งต่อ Webometric ของมหาวิทยาลัย

Ico48

ขอบคุณค่ะ สำหรับเรื่องนี้ คุณเมตตา แม่ยาม Share เคยพูดให้ฟังว่า การที่เราใส่ชื่อบันทึกเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ ระบบ Google จะนำไปจัดอันดับต้น ๆ ค่ะ ซึ่งที่ผ่านมา ของพี่มอนลี่ ก็ติดอยู่ในอันดับต้น ๆ เพราะมีการ Update ข้อมูลให้ทันสมัย ดังนั้นการ Update ข้อมูลให้ทันสมัย ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อยู่ในลำดับต้น ๆ ค่ะ ขอบคุณนะค่ะ สำหรับความรู้ใหม่ ๆ ที่บันทึกแบ่งปันให้ทราบ