นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พวกเราจะมีส่วนสำคัญยิ่งต่อ Webometric ของมหาวิทยาลัย

Ico48
Monly (Recent Activities)
13 December 2011 21:21
#72863

ไม่มั่นใจว่า บันทึกของพี่มอนลี่ เรื่อง สวนหย่อม ที่ Google link ไปนั้น จะมีส่วนช่วยได้บ้างหรือเปล่าค่ะ เพราะขณะนี้ มีเข้าชมค่อนข้างมากค่ะ คลิกที่นี่