นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เชียงใหม่ เมืองแห่งพระพุทธศาสนา

Ico48

ดอยสุเทพ ไม่ว่าจะเวลาผ่านไปแค่ไหน ก็ยังงดงาม ไม่เคยเปลี่ยน