นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Forward Mail : มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ

Ico48
ณรงค์วิทย์ แสนทอง [IP: 124.122.120.211]
10 ธันวาคม 2554 22:09
#72751

ขอบคุณมากนะที่ช่วยเผยแพร่เนื้อหาในหนังสือ "มนุษย์เงินเ้ดือนมืออาชีพ"

http://www.se-ed.com/eshop/Book/BookDetail.aspx?No=9789742121693&TypeMCode=BK&ProdMCode=%E0%B8%9A%E0%B8%98