นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จัดงาน ..จัดใจ

Ico48

มีอะไรให้รับใช้ แจ้งได้เลยนะคะ. ยินดีที่สุดค่ะ.

เนื้อหาเต็ม: จัดงาน ..จัดใจ