นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เพื่อชีวิต/กำลังใจ

Ico48

ชอบหลายๆประโยค แต่ที่โดนใจมากสุดคือ

อันตรายที่สุดของชีวิตคนเราคือ "ความคาดหวัง"

มะพร้าวห้าว

เนื้อหาเต็ม: เพื่อชีวิต/กำลังใจ