นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องของสัมมนาภาควิชา

Ico48

ขอแสดงความคิดเห็นอีกหนึ่งคนค่ะ

ประเด็นนี้คงไม่ได้เกิดที่วิศวกรรมเคมีเป็นที่เดียวแน่นอน ความต้องการของบุคคลย่อมแตกต่างกัน แต่เมื่ออยู่รวมกันแล้วต้องทำอย่างเดียว ก็คงต้องใช้มติที่ประชุมเป็นหลัก ซึ่งตัวเองคิดว่าเป็นการจัดการที่ดี (ท่านไหนมีวิธีอื่นนำเสนอไหมค่ะ) แต่หากไม่กล้าออกเสียงก็ลงคะแนนใส่กระดาษก็ได้ค่ะ และที่สำคัญ เมื่อมติออกมาแล้วก็ต้องปฏิบัติตาม เพราะออกมาจากเสียงส่วนใหญ่ของพวกเราทุกคน (ถึงแม้เราจะไม่ถูกใจก็ตาม) สองประโยดที่โดนใจ คือ

"สัมมนานอกสถานที่ควรเป็นไปตามมติของที่ประชุมภาค" และ "การทำอะไรด้วยความสมัครใจ ทำแล้วมันสบายใจมากมากเลย" เห็นด้วยที่สุดค่ะ

เอ... แต่ถ้าการทำอะไรด้วยความสมัครใจมันค้านกับมติที่บอกว่าคุณต้องทำ ละค่ะ เอาไงดีละ สำหรับตัวเองก็ยังคงคิดว่ามติ ซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ของเราทุกคน เป็นสิ่งสำคัญอยู่ดี

บันทึกนี้ยากจัง...มะหร้าวห้าว