นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จนถึงวันนี้ นับได้ 20 ปี สัมภาษณ์งานที่ ม.อ.

Ico48

อ่านแล้วนึกถึงวันที่ตัวเองต้องถูกสัมภาษณ์เพื่อเข้าทำงานที่ มอ.และการถูกสัมภาษณ์อีกครั้งเมื่อโอนย้ายมาอยู่คณะทรัพย์