นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องของสัมมนาภาควิชา

Ico48

เห้นด้วยกับความคิดเห้นข้างบนค่ะ ถ้าไปนอกสถานที่ ถ้ามีส่วนต่าง ส่วนมากสายสนับสนุนก็พร้อมที่จะจ่ายส่วนต่างนั้น และเห็นด้วยอย่างยิ่งอีกว่าควรจะไปนอกสถานที่ คือ นอกจังหวัดสงขลา เพราะบางทีการอยู่ด้วยกันนานนาน อาจจะทำให้เรารู้จักตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนมากขึ้นค่ะ 5555 และควรจะไปด้วยความสมัครใจ การทำอะไรด้วยความสมัครใจ ทำแล้วมันสบายใจมากมากเลย