นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จุดเริ่มต้น โครงการห้องสมุด..ใจดีให้บริการ

Ico48

นอกจากจะพัฒนาที่ จิตใจและหัวใจของผู้ให้บริการ แล้ว "มาตรฐานและระบบการให้บริการก็เป็นสิ่งสำคัญ" มีแต่จิตใจให้บริการอย่างเดียวก็อาจไม่บรรลุเป้าหมายที่จะสร้างความประทับใจในการบริการได้ เช่น มีหัวใจในการบริการ แต่ไม่สามารถให้ข้อมูลที่ลูกค้าคาดหวัง หรือช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าไม่ได้ การบริการนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จ..ขอให้โครงการนี้ใช้จิตใจในการพัฒนาคุณภาพการบริการไปพร้อมๆ กับการวางระบบมาตรฐานการบริการ เพื่อเป็นการพัฒนาการบริการที่ยั่งยืนต่อไป ^_^

ขอให้กำลังใจกับงานเขียน Blog เรื่องเรื่องแรกของ Kungchang จะติดตามอ่านเรื่อง ๆ ต่อไปค่ะ