นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จัดงาน ..จัดใจ

Ico48

เรื่องเพลงกลอนเป็นเรื่องอารมณ์จริงๆ ครับ

 

หากไม่มีอารมณ์แล้ว สมองก็มิอาจแล่น มิอาจร่ายได้สะดวกมือ สะดวกใจ

 

เหมือนเวลาเช้าๆ แบบนี้ที่มีงานเยอะๆ ครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

เนื้อหาเต็ม: จัดงาน ..จัดใจ