นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การออกกำลังกาย

Ico48

สุดยอดครับ วิ่ง 7 กิโล

 

ผู้ชายอย่างผมยังอายเลย วันหนึ่งเดินรวมกันยังไม่ถึง 5 กิโลเลยครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

เนื้อหาเต็ม: การออกกำลังกาย