นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อ่างเก็บน้ำ

Ico48
polla (Recent Activities)
30 November 2011 15:57
#72459

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะน้องเค้าสุขภาพดีและน้ำหนักลดลงจริง ขนาดว่าเค้ากินเยอะ แต่เค้าก็ออกกำลังกายเยอะด้วย

เนื้อหาเต็ม: อ่างเก็บน้ำ